<< Nazad

Zanimljivosti

Desanka Maksimović: Jesen

Ide, ide jesen. Jadne lipe mlade, šta li će da rade!

Šta li će da rade srebrnastosive kraj potoka ive!

Šta li će da rade visoke topole kad ostanu gole!

Čim će da se brane hrastovi u gori kad jesen zahori!

Kad jesen zahori, čim će da se brane stare bukve grane!

Čim će da se brane od jeseni stroge šumice uboge!