<< Nazad

Lična karta privrednog društva

Lična karta

Osnivač, direktor: Dorottya Szilágyi (Doroća Silađi)
Datum osnivanja: 01.12.2008.
Matični broj: 20537566
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106210494
Naziv banke: Banca Intesa
Broj tekućeg računa: 160-0000000323620-89
Broj deviznog računa: IBAN: RS35160005010023589498
SWIFT: DBDBRSBG